Våtromssoner på badet

Når du skal velge belysning til baderommet er det viktig å tenke på soneinndelinger for våtrom. 
Dersom høyden fra gulvet og opp til lampen er over 225 cm, er det ingen spesielle krav.

Områdedefinisjoner:

Sone 0: er den innvendige delen av et badekar eller dusjkar. For dusj uten dusjkar er sone 0 begrenset av et horisontalt plan, 10 cm over det ferdige gulvnivå og innenfor kabinettet/badekar.

Sone 1: Vertikalt plan over dusj eller badekar, evt. 0-60 cm fra dusjhodet (225 cm over gulv = sone 2). Sonen begrenses ellers av gulvet og et plan 225 cm over gulvet.

Sone 2: Fra sone 1 og 60 cm utover. Begrenses av gulvet og et plan 225 cm over. Alt 225 cm over gulv, er utenfor sone 2. Her kan du stort sett bruke alle lamper. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i tvil.

Øvrige områder (tidligere sone 3): Er resten av baderommet utenfor de øvrige sonene. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44 og IP20) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt).


Vedrørende krav som stilles i de forksjellige soner, beskyttelse mot vann og støv, henvises det til gjeldende installasjonsforskrifter NEK 400. Installasjonsen skal foretas av fagmann.

I sone 0 og 1 er det ikke tillatt å montere belysningsutstyr for nettspenning (240V). Det må påses at alle elektriske forbindelser er godt tiltrukket, at det er god forbindelse samt at alle koblinger er riktig koblet. En dårlig forbindelse medfører stor brannfare. Dette er spesielt viktig når man jobber med lavvolts belysning, 12V og 24V, da det normalt blir høyere strømstyrker.

Minimumskrav IP-grad 240V 12V
Innendørs (utenom baderom): IP20 IP20
Baderom sone 0: Ikke tillatt IPX7
Baderom sone 1: Ikke tillatt IPX4 / IP44
Baderom sone 2: IPX4 / IP44 IPX4 / IP44
Utenfor sone 2 / øvrige områder IP20 IP20


IP23 = Regnsikker
IP24 = Sprutsikker
IP45 = Spylesikker