Garantihåndtering

Garanti.

Ved reklamasjon erstattes lampen eller defekt del av selger (Lightup)
Garantitiden gjelder ifra varen er hentet ut fra utleveringssted eller er kvittert ut til kunde.
Garantitiden settes ut ifra leverandørens gjeldende garanti betingelser. 

Omkostninger for reparasjon av produkt eller montering av nytt produkt dekkes av kunden selv.