3-steg dimming

131 produkter

Belysning med 3 stegs dimming, dimmes ved å bruke en vanlig av/på-lysbryter. 
Skru på lysbryteren èn gang: Full lysstyrke
Skru lysbryteren av/på: Medium lysstyrke
Skru lysbryteren av/på: Lav lysstyrke