Montering skal utføres av autorisert elektroinstallatør

Montering skal utføres av autorisert elektroinstallatør

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om hva de har lov til å montere av lamper og tilhørende utstyr i eget hus. Her er en oversikt over hva som er tillatt å gjøre selv uten å tilkalle elektriker.

I egne elektriske anlegg og eget elektrisk utstyr er det svært lite ikke-faglærte kan gjøre selv, men dette kan du gjøre selv:

  • Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.
  • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere.
  • Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere.
  • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit”, dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningene ikke belastes fysisk. 
  • Bytte skrusikringer i sikringsskap 
  • Om det du har tenkt til å gjøre ikke står her, anbefaler vi å ringe en autorisert elektriker i ditt nærområde.


Kilde: Nelfo