Slik velger du riktig baderomslampe

2. jul 2018

Av Sesselja Bigseth, Viivilla.no

Det er i hovedsak tre ting du bør ha i tankene når du velger baderomsbelysning: sikkerhet, funksjon, og design.

Sikkerhet

– Våtrommet er det rommet i boligen hvor ulykker forårsaket av elektrisitet forekommer oftest. Fuktige overflater og våt kropp reduserer hudresistansen (den elektriske motstanden), og det er derfor nødvendig å stille ekstra krav til utførelse av elinstallasjoner for å ivareta elsikkerheten, forklarer Sintef Byggforsk i anvisningen Elektroinstallasjoner i våtrom.  


Våtrommet er delt i ulike soner etter hvor stor fuktpåkjenningen er. Sone 0 er den innvendige delen av dusj og badekar, sone 1 regnes som området fra gulvnivå og 225 cm opp der det er bade- eller dusjkar, mens sone 2 strekker seg 60 cm utenfor sone 1.

Les mer om soner og IP-grader her : Våtromssoner

– Lysarmaturer som er fast montert og fast tilkoblet, kan brukes i sone 1 og 2 dersom de har minimum IPX4, i praksis IP44. Bryter skal være montert utenfor sone 0, 1 og 2. I sone 0 kan det bare monteres belysning tillatt for bruk i dette området i samsvar med produsentens anvisning, skriver Sintef Byggforsk.

Funksjon

De fleste vil ha behov for flere lyskilder på badet. Du kan tenke på dem som lag som skal bygges opp for å skape best mulig belysning på badet. Taklampen er det første laget, grunnbelysningen som gir grunnlag for resten.

– En taklampe med god lysfordeling gir et effektivt lys til rengjøring og gjør det enklere å se vann eller finne ting som er mistet på gulvet, skriver organisasjonen Lyskultur.

Dernest kommer punktbelysningen som skal belyse et bestemt område. På badet er speilet det vanligste området å punktbelyse, og her er det spesielt viktig med god fargegjengivelse.

– Optimal speilbelysning oppnås med en lampe over eller på hver side av speilet. Har man i tillegg en lampe over speilet blir belysningen enda bedre, skriver Lyskultur, men minner om at også andre områder på badet kan være aktuelle for punktbelysning.

– Et ekstra lyspunkt i dusjen er nyttig når dusjforhenget er trukket for.

I tillegg til grunnbelysningen og punktbelysningen kan effektbelysning være aktuelt. Dette kan spenne fra det enkelste i form av levende lys ved badekaret til mer avanserte løsninger som fargelys i vannstrålene i dusjen.

Design

Utformingen av armatur og lysdesignet generelt, bør gjenspeile den øvrige stilen i baderommet. Det er ingen regel som sier at baderomsbelysning må være enkel og funksjonell, selv om mange velger nettopp det.

Har du valgt en romantisk eller nostalgisk stil på badet, er det for eksempel ikke noe i veien for å velge seg lysekrone på badet – om det er det du ønsker. 

Lysekrone på badet? Det er mulig om du velger en beregnet til bruk i våtrom. 

 

Husk at armaturet må holde norsk standard og være beregnet til bruk i våtrom. Velger du noe annet, risikerer du at elektrikeren ikke ønsker å installere varene. 

 Sone 0: er den innvendige delen av et badekar eller dusjkar. For dusj uten dusjkar er sone 0 begrenset av et horisontalt plan 10 cm over det ferdige gulvnivå og innenfor kabinettet/badekaret.

Sone 1: Vertikalt plan over dusj eller badekar, evt. 0-60 cm fra dusjhode (225 cm over gulv = sone 2). Sonen begrenses ellers av gulvet og et plan 225 cm over gulvet.

Sone 2: Fra sone 1 og 60 cm utover. Begrenses av gulvet og et plan 225 cm over. Alt over 225 cm over gulv er utenfor sone 2. Her kan du stort sett bruke alle lamper. Ta gjerne kontakt dersom du er i tvil.

Øvrige områder (tidligere sone 3): Resten av baderommet som er utenfor de øvrige sonene. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44 og IP20) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt).


Vedrørende krav som stilles i de forksjellige soner, beskyttelse mot vann og støv, henvises det til gjeldende installasjonsforskrifter NEK 400. Installasjonsen skal foretas av fagmann.

I sone 0 og 1 er det ikke tillatt å montere belysningsutstyr for nettspenning (240V). Det må påses at alle elektriske forbindelser er godt tiltrukket, at det er god forbindelse samt at alle koblinger er riktig koblet. En dårlig forbindelse medfører stor brannfare. Dette er spesielt viktig når man jobber med lavvolts belysning, 12V og 24V, da det normalt blir høyere strømstyrker.

Minimumskrav IP-grad 240V 12V
Innendørs (utenom baderom): IP20 IP20
Baderom sone 0: Ikke tillatt IPX7
Baderom sone 1: Ikke tillatt IPX4 / IP44
Baderom sone 2: IPX4 / IP44 IPX4 / IP44
Utenfor sone 2 / øvrige områder IP20 IP20


IP23 = Regnsikker
IP24 = Sprutsikker
IP45 = Spylesikker